SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410/022 | 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 1/A

Intézmény logo

Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

A tanév rendje 2023/2024.
(a kultúráért és innovációért felelős miniszternek a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelete és a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete alapján)

Szorgalmi időszak
• A tanév első tanítási napja: 2023. szeptember 1. (péntek)
• A tanév utolsó napja: 2024. június 14. (péntek)
• A tanítási napok száma: 179 nap
• A tanév  utolsó napja a végzős évfolyamokon 2024. május 3. (péntek) az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napja 2024. május 3.
• Az első félév 2024. január 19-ig (péntekig) tart, a tanulók, illetve szüleik 2024. január 26-ig kapják meg az értesítést tanulmányi eredményeikről. 
• Pályaorientációs nap 2024. május 16.


Tanítási szünetek
• Őszi szünet: 2023. október 28-től 2023. november 5-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő). 
• Téli szünet: 2023. december 21-től 2024. január 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő) mivel 2024. január 2-5. közötti napok tanítás nélküli munkanapok.
• A tavaszi szünet: 2024. március 28-tól 2024. április 2-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 3. (szerda).

Témahetek
-  Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22–26. között,

Tanítás nélküli munkanapok

Tervezett programok:
 2023. szeptember 21-23. 90. éves évforduló és Szüreti Napok
 2024. március 14.   (csütörtök)  Pályaorientációs nap 
2024. május 16-17. (csütörtök-péntek) Dr. Szabó Gusztáv 2024 vetélkedő


Vizsgák

Érettségi vizsgák:
 Írásbeli és interaktív vizsgák: 
 Őszi:  2023. október 13–27., 
 Nyári:   2024 . május 6–27., 
 Szóbeli és gyakorlati vizsgák:
 Őszi:  2023. november 9-24.
 Nyári:   2024. június 5-28.,

Szakmai vizsgák első napja:
az október–novemberi vizsgaidőszak esetén 2023. október 2. (hétfő),
a február–márciusi vizsgaidőszak esetén 2024. február 5. (hétfő),
a május–júniusi vizsgaidőszak esetén 2024. május 6. (hétfő).

Ágazati alapvizsgák nappali képzésben: 
 2024. szeptember 30-ig kerülnek meghatározásra.


Felvételi eljárás és beiratkozás
Felvételi eljárás: A belügyminiszternek a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 2. sz. melléklete szerint.


Beiratkozás: középfokú iskolába 2024. június 26. szerda
            Ráépülő képzés 2024. augusztus 8. csütörtök


Nyílt napok 

2024. október 19.
 2024. november 23.


Országos mérések, értékelések

A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:
• 10. évfolyam: szövegértés, matematika
• A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg. A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.
• A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővétett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 
• A mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb 2024. június 12-ig küldik meg.


NETFIT felmérés: 
A 2023/2024. tanévben az Nkt. 80.  § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi
LXXX. törvény 35.  § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók
fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik
meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.


Tanulmányi versenyek
• A megjelenő Hivatalos Értesítőben felsoroltak
• Megyei sport és tanulmányi versenyek, különös tekintettel a környezetvédelmi témákra
A versenyeken való részvételt a munkaközösségek tervezik munkatervükben, amelyhez a felkészítést az iskola biztosítja.
• A Dr. Szabó Gusztáv országos szakmai vetélkedőt ismételten megrendezzük
2024. május 16-17. /megfelelő pénzügyi támogatás biztosítása és elegendő jelentkező esetén/.


Rendezvények, megemlékezések, ünnepségek


• Diákközgyűlés 2023. október 5. csütörtök
• A törvényi előírások szerint és az iskolai hagyományok során kialakult ünnepek ütemezése és lebonyolítása éves feladatterv alapján, évfolyami szervezésben történik, a felelősöket ki kell jelölni 2023. szeptember 30-ig. 
• Tanulócsere az osztrák partneriskolával: 2023. szeptember 18-22 


Értekezletek
• Alakuló értekezlet 2023. augusztus 22. (kedd) 9:00 óra 
• Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2023. augusztus 30. szerda 8.00 óra
• Fogadóórák a szülői értekezletet követően 14:00 órától, illetve tanév közben előzetes telefonos egyeztetést követően a megbeszélt időpontban
• Szülői értekezlet: szeptember 7. 12:00 óra
• Félévi osztályozó értekezlet: 2024. január 19. (péntek) 14,00 óra
• Szülői értekezlet: január 26. péntek 12:00 óra
• Félévi tantestületi értekezlet: 2024. január 30. (kedd) 14:00 óra
• Év végi osztályozó értekezlet: 
- végzős osztályoknál: 2024. május 3. (péntek) 14:00 óra 
- 2024. június 21. (péntek) 14:00
• Év végi tantestületi értekezlet:  2024. június 27. csütörtök 8:00 óra

 

A 2023/2024 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 1/A

Telefon: +3677401028

E-mail: suli@jhszaki.hu

OM azonosító: 036410/022

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000385


2024Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium